Toughest Elite

DRUGS BELEID

Een schone race

OCR is een groeiende sport, daarom wordt het steeds belangrijker dat er gecontroleerd wordt dat iedereen onder dezelfde omstandigheden deelneemt. Vanaf 2015 vinden daarom drugs testen plaats.

Step 1 – Selectie en

1.1 Selectie en

Het wedstrijd comite stelt vast welke atleten getest gaan worden. De selectie kan op 3 manieren plaatsvinden: random (wiilekeurig), na plaatsing, of op aanbevelen van een arts.

Wanneer men wordt opgeroepen voor een doping controle, zal de desbetreffende agent die de doping test zal uitvoeren zich aan de deelnemer identificeren. Vervolgens volgt de deelnemer de instructies van de controleur op. Het is verstandig om zelf ook een geldig legitimatiebewijs te laten zien aan de controleur.

De agent hoort de deelnemer te wijzen op zijn/haar rechten en plichten en vraagt de deelnemer het formulier met de oproep te ondertekenen en daarvan een kopie achter te laten.

 

1.2 Constante supervisie

Tijdens het afnemen van de doping test is men verplicht onder constante supervisie te staan. Na een oproep, dient men zich zo snel moghelijk naar de controlepost te begeven. De tijd van aankomst wordt genoteerd in het rapport.

Men heeft het recht om een vertrouweling mee te nemen naar de controle-post. Deze ontvangt dan ook meer informative over de controle procedure.

Step 2 – Monster

2.1 Sampling

Wanneer men klaar is om urine af te geven, kan men een potje kiezen om de urine in te verzamelen. Er zijn diverse soorten potjes.

Check of de verpakking nog intact is en of alles geheel schoon is.

Om elke vorm van manipulatie te voorkomen, kan men er beter voor zorgen dat er een agent van hetzelfde geslacht meekijkt tijdens het verzamelen van de urine. De agent moet zien dat de urine het  lichaam van de deelnemer verlaat. Als het mogelijk is, dient men de handen van te voren grondig te wassen.

Nadat er voldoende urine is afgeleverd, blijft de test onder continue supervisie tot de test is afgesloten.

Bij kinderen en atlethen met een handicap mag de routine aangepast worden.

 

2.2 Gespreide monsterafname

Men kiest een verpakking met 2 flesjes om de urine in te verzamelen. Er zullen diverse soorten zijn om uit te kiezen. Men dient goed te checken of de verapkking intact is en de flesjes schoon zijn. Men dient ook te controleren of de nummers op beide flesjes gelijk zijn.

Volg het de instructies op van de agent m.b.t. het deponeren van de urine In de flesjes.

Daarna sluit men de flesjes af. De agent zal zich om het afgenomen monster bekommeren, wanneer men hulp nodig heeft. De nummers van de flesjes zullen worden genoteerd in het rapport.

 

2.3 Controle van het urine monster op kwaliteit en heoveelheid.

De agent test paar druppels van het monster om te zien of het vodoet aan de eisen voor lab onderzoek.

Wanneer het urine-monster een te lage concentratie heeft of het is is te weinig, dan dient men een nieuw monster in te leveren, die wel aan de lab eisen voldoet.

 

2.4 Medicijngebruik

Alle gebruik van medicijnen, vitamins, mineralen, en andere supplemeten die men in de afgelopen 7 dagen heeft gebruikt dient men te noemen.  Dit wordt opgenomen in het rapport.

Men heeft recht op privacy in deze. Men mag er voor kiezen om deze informatie op een handgeschreven briefje te schrijven, welke ongezien bij het rapport wordt gevoegd door de agent.

 

2.5 Inschrijven

Lees het protocol zorgvuldig door en teken het.

Wanneer men op- en of aanmerkingen heeft m.b.t. het protocol, dan kan men dit op laten nemen in het rapport. Met het ondertekenen van het rapport gaat men accord met de hele procedure en alles wat is opgenomen in het rapport.

De agent zal een kopie overhandigen van het rapport en daarmee is de controle afgerond. Men dient de kopie te bewaren tenminste totdat men antwoord heeft ontvangen over de resulaten van de test.

 

Step 3 – Analyse en resultaat van de test

3.1

Nadat men de controlepost heeft verlaten, vult de agent het formulier ‘ chain of custody ‘ in, waarin wordt opgenomen door hoe het monster is afgenomen en door wie, tot het bij het lab aankomt.

3.2 Vervoer

Het monster wordt tezamen me het Chain of custody formulier en het rapport voor het lab verpakt en vervoerd naar het lab (track en trace).

De naam van het monster wordt niet op het lab formulier vermeld, zodat men niet weet wie wordt getest.

Het originele rapport wordt verstuurd naar Livtj’anst in Zweden.

 

3.4 De analyse

Het monster wordt geanalyseerd door een WADA geaccrediteerd laboratorium.

Het laboratorium checkt of het monster niet is beschadigd of dat er  niet mee geknoeid is tijdens het vervoer en of alle juiste documentatie aanwezig is.

Eerst wordt monster A geanalyseerd.

Als monster A verboden substantie(s) bevat, heeft men het recht om monster B te laten analyseren onder voorwaarde dat de deelnemer zelf de kosten hiervan betaald. De deelnmer krijgt de kans om in het laboratorium hierbij aanwezig te zijn.

3.5 Het antwoord

Men ontvangt een schriftelijk bericht met het resultaat van de test van Toughest op het adres dat men heeft opgegeven in het rapport, ongeacht de uitslag van de test. Houd rekening met 3 tot 5 weken.

Wanneer de test positief is of wanneer er sporen van verboden substanties zijn aangetroffen , kan men worden geschorst. Toughest zal bepalen of de zaak verder zal worden onderzocht en afhankelijk van de bevindingen zal er al dan niet een schorsing volgen.

De doping controles van Toughest zijn gecertificeerd volgens de standaarden van de WADA (World Anti-Doping Code and Associated manadtoy standards and ISO 9001:2008)

 

DOCUMENTATION

This website needs cookies to provide you the best user experience possible. Learn more

Accept cookies

Only use required cookies.
No cookies please. Take me out of here.