Innan du deltar i våra tävlingsklasser (Elite/Qualifier), är det viktigt att du har läst och förstått gällande regler. Avvikande från dessa kan leda till diskvalificering från loppet, berörd tävlingsklass och Tour.

§1 Slutförande av hinder är obligatoriskt.

Samtliga hinder MÅSTE slutföras på ett godkänt sätt. Straffrundor ej tillåtna.

Regler för varje hinder (ENG)

Below you will find rules for the obstacles you may encounter along the course. Note each race has its own setup of obstacles. We recommend that you study the course map carefully to find the applicable rules for your race.

General rules of thumb

The following rules should be considered as default unless else specified for the particular obstacle.

  • You may not use scaffolding or other surrounding objects to complete the obstacle.
  • If there is a line, you must cross it.
  • If there is a bell, you must hit it.
  • If the obstacle is above ground, you may not touch the ground.
  • If there are grips, you may only use these and not any chains, ropes or other objects used for fastening.
  • Carry obstacles are left at the same area as they were picked up.

Obstacle rules

Arm Bike
Cycle to the other side using only your arms and hands. You may only touch the handles on the bike.

Balance
Get over the beam using one beam only and only your feet. Touching or crossing other beams or falling down is an unsuccessful attempt. Completed when the white marking at the end of the beam is touched.

Big Wall
Get over the wall without using the scaffolding.

Carry a Log
Carry one log along the assigned path. You have to leave the log inside the marks.

Cod Ladder
Hang from the lowest bar and climb using only your hands. Hit the bell at the top.

Cod Ladder – Salmon Ladder (Fast lane)
Use the bar to climb at least three levels. Hit the bell at the top.

Dips Walk
Cross the beams to the other side by using your hands only. Touching the ground equals a failed attempt.

Down Under
Get over to the other side using hands & feet only. Contact with ground equals a failed attempt. Completed when hitting the bell with your hand.

Dragon’s Back
Jump between the platforms. You are not allowed to climb on the scaffolding.

Floating Bricks
Climb up the floating bricks and climb down on the other side. It is ok to use the chains linking the bricks.

Floating Walls
Traverse the walls using the ledges and grips, without touching the ground. You are not allowed to grab the sides of the walls to get better balance.

Floating Walls – Hands Only (Fast lane)
Only hands allowed. Completed when you hit the bell at the end with your hand.

Gorilla Bars
Cross the obstacle using only your hands. Completed when touching the last bar.

Hay Bale Combo / Pyramid
Get over the hay bales.

Heavy Balls
Pull the ball down so it hits the ground. Then lift it back up on the platform. If the ball is already on the ground, do it in reverse.
NOTE! Men must use the heaviest ball, 75 kg. Women must use the medium ball, 60 kg.

Incline Wall
Get over the wall without using the scaffolding.

Irish Table
Get over the irish table (plank in the middle) without using the scaffolding.

Jerry Cans
Carry two jerry cans along the assigned path. Completed when you have left the jerry cans inside the markings.

Liquid Tubes
Carry two tubes along the assigned path. Completed when you have left the tubes at the same starting point, across the line.

Monkey Bar
Cross the obstacle using only your hands. Completed when gripping the last bar.

Monkey Bar – Flying Monkey (Fast lane)
Swing and jump between the bars. Completed when gripping the last bar and bell has been rung with your hand.

Mud Land
Get across within the course tape located on both sides. Using the sides or in other ways manipulating the course boundaries is not allowed.

Mud Swing
Swing over the mudpit using your hands and feet.

Net Pyramid
Climb the net and get over to the other side, without using other surrounding objects such as trees or scaffolding.

Ninja Jump
Jump from platform to platform without touching the ground. To complete the obstacle, you must jump from the last platform. If you fall, slip or in other ways are unable to jump from the last platform, you have failed. If there is a line on the ground, this must be crossed.

Power Push
Push the sled in front of you until you hit the stop at the end of the track.
Sleds marked with HEAVY are mandatory for both male and female athletes.

Ramp
Get up and over the ramp. Slide down the pole on the back.

Ring Crawl
Crawl/Climb through all the rings without touching the ground. You may only touch the rings. Any chains, scaffolding and other objects related to the obstacle construction are off limits.

Rings
Get over to the other side using the rings. Completed when on the platform at the other side or past the scaffolding.

Rope Climb
Climb to the top and hit the bell.

Rope Climb – High Rope (Fast lane)
Jump and grab the rope. Climb to the top and hit the bell.

Sand Bells
Carry one sand bell along the assigned path. Completed when you have left the sand bell inside the markings.

Ski Slope (Holmenkollen, Oslo)
Climb/Walk/Crawl all the way to the finish line.

Speed Rope
Run/jump and grab the rope to slide across to the other side. You may not touch the ground.

Spinning Wheels
Swing from wheel to wheel from one side to the other without touching the ground. You may only use your hands. Completed when on the platform at the other side or past the scaffolding.

Step Up
Step up over the logs. Jump down from the last log.

Sternum Checker
Jump from the first log over to the second log without using the scaffolding.

Super Slide
Climb your way up and slide down, feet first.

Swing Monkey
Swing across the obstacle using only your hands. If there is a line, this must be crossed. Else, the obstacle is completed when you have gripped the last handle.

Swing Walk
Get over the swing walk by using hands only. It’s not allowed to use the chains for better grip. Completed when on the platform at the other side or past the last scaffolding.

Trampoline Jump / Jumping Tower
Jump from the trampoline/platform into the water.

Traverse Rings
Complete the obstacle by using two rings and only your hands. Contact with ground equals a failed attempt. Completed when on the platform at the other side and rings placed back into bucket.

Traverse Walls
Traverse the wall from one side to the other without touching the ground. Only the intended grips are allowed to be used, not the edges of the obstacle. Completed when reached the other side of the white marking.

Web Rig
Climb/swing between the nets and any grips found in between. Completed when you’ve reached the last net and done one of the following: If there is a bell, you must hit it. If there is a line, you must cross it. In other case, you must pass the scaffolding.

Wormhole
Climb down the hole on the first level and climb up the hole on the second level. You may not use the scaffolding to get up the hole!

Wreck Bags
Carry the bag along the assigned path. Completed when you have left the bag inside the markings.

§2 Anvisningar och bedömningar från vår personal längs banan MÅSTE följas.

§3 Obegränsat antal försök på både normal och fast lane.

Om du misslyckas med ditt försök, har du två alternativ:

  1. Ställ dig sist i kön (om sådan finns) och försök så många gånger du önskar.
  2. Ge ditt tidtagnings-chip till domare/personal och fortsätt springa (utan tidtagning och placering), alternativt gå av banan och avbryt ditt deltagande i loppet.

Viktigt:
Om du misslyckas med att slutföra samtliga hinder, kommer du inte att få en giltig sluttid och därmed inte erhålla några rankingpoäng. Om tidtagnings-chip ej återlämnas, betraktas detta som fusk och kommer att behandlas enligt rådande regler.

Undantag till ovan regel:
Om vi bedömer att ett hinder, p.g.a. exempelvis väder, kommer att ha en extremt låg slutförandegrad, förbehåller vi oss rätten att öppna en straffrunda i dessa undantagsfall. Eventuella sådana undantag kommer att meddelas under pre-race-mötet.

§4 Under loppet

§5 Avvikande från regler

Vid mindre regelavvikelser kommer deltagaren att tillåtas att slutföra loppet. Dock kommer resultatet inte att vara giltigt för poäng, ranking, kvalificering etc.

Vid större regelavvikelser förbehåller vi oss rätten att kalla deltagaren av banan och avbryta fortsatt medverkan i loppet. Eventuella sådana anvisningar måste följas. Regelbrott som anses vara avsiktligt fusk kan leda till avstängning från hela Toughest Tour och/eller berörd tävlingsklass.

§6 Prerace-möte

Deltagare i våra tävlingsklasser måste delta i prerace-mötet som hålls på eventområdet ca 30 minuter före den första starten på dagen. Här meddelas eventuella lokala förändringar på banan och du får en chans att ställa frågor gällande loppet.

§7 Toughest Tour

Specifika regler för Touren kan hittas här och måste följas av deltagare i Touren.

§8 Kvalificering till Toughest Tour

För att kvalificera till Toughest Tour måste ditt resultat vara bland top 30 män resp. kvinnor under loppet. Resultat från samtliga våra tävlingsklasser är med i beräkningen. Qualifiers som placerar sig bland top 30 blir inbjudna till Touren nästkommande säsong. Tour-deltagare som ej placerar sig bland top 30 mister sin tourplats nästkommande säsong. Notera att detta gäller per event, dvs. att endast en top 30-placering räcker för att kvalificera till Touren, oavsett andra resultat under säsongen. Mer info om kvalificering hittar du här.

§9 Diskvalificering

Fusk och andra regelbrott måste rapporteras till tävlingsledningen så fort som möjligt efter loppet. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att diskvalificera och stänga av deltagare i händelse av regelbrott. Eventuella regelbrott bedöms i samarbete med banpersonal och tidtagningspartners. Film- & fotomaterial som kan användas som underlag för diskvalificering måste skickas in till tävlingsledningen inom 72 timmar efter loppet, varpå materialet granskas. Deltagaren meddelas om diskvalificering verkställs.

§10 Övrigt

Obs! Elite- & Qualifier-heaten kan komma att övervakas/filmas runt om på banan. Fusk som dokumenteras på film kan användas som underlag för diskvalificering.

De tuffaste kakorna i världen

Denna sida använder kakor för att ge dig den bästa användarupplevelsen samt för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Utan kakor kommer visst innehåll och funktionalitet inte att fungera enligt förväntat. Vi värdesätter din integritet och försäkrar att din data hålls säker. Läs gärna mer om vår integritetspolicy.

✓  Acceptera kakor

Fler alternativ