Generellt

Regler och villkor

Generellt

1. Arrangemang & Deltagande

1.1 Som deltagare är du skyldig att känna till och följa samtliga regler för arrangemanget.

1.2 Allt deltagande sker på egen risk. Toughest frånsäger sig allt ansvar för skador på deltagare och deltagares utrustning. Om en deltagare skadar sig eller sin utrustning/kläder är arrangören ej ansvarig. Vi rekommenderar alla deltagare att ha en giltig försäkring för denna typ av aktivitet.

1.3 Det kommer finnas en markerad bana genom loppet. Denna måste följas.

1.4 Toughest är en utmaning för alla, oavsett nivå. Om någon behöver hjälp, hjälp dem!

1.5 Om du skadas, eller ser någon skadas under loppet måste du påkalla arrangörens uppmärksamhet.

1.6 Minimiåldern för att deltaga är 18 år. Minderåriga måste lämna in en ansökan signerad av deras vårdnadshavare. Ansökan måste bli godkänd av arrangören innan anmälan blir giltig.

1.7 Alkohol och droger är strikt förbjudet när du springer loppet. Om du misstänks vara påverkad av alkohol och droger har tävlingsledningen rätten att tvinga dig sluta springa och diskvalificera dig.

1.8 Droger som klassas som doping är strikt förbjudet.

1.9 Du kommer att få ett chip i ditt startkuvert. Detta chip används för din tidtagning. Du fäster chippet vid din ankel. Om du inte återlämnar chippet har arrangören rätt att kräva dig på 400 SEK (eller motsvarande lokal avgift) som ersättning för förlorat chip.

1.10 Vid anmälan försäkrar deltagaren att denne har läst, förstått samt godkänt arrangörens regler och villkor. Vid gruppanmälan är personen som handlägger anmälan ansvarig för att informera övriga deltagare om dessa regler och villkor.

2. Betalning & Ångerrätt

2.1 All anmälan för Toughest är slutgiltig och kan inte ångras. Arrangören kommer inte att återbetala någon anmälan, oavsett anledning.

2.2 Betalning sker via en utav våra betalleverantörer. De betalmetoder som accepteras är (men ej begränsat till) kreditkort, faktura eller Swish. Du kommer att debiteras så fort köpet har genomförts.

2.3 Priset anges i lokal valuta för det land där arrangemanget äger rum (om inget annat anges). Samtliga priser är inklusive moms.

2.4 Vid slutfört köp kommer du att få en bekräftelse via mejl. Denna bekräftelse är din biljett och skickas så fort betalningen har godkänts. Vänligen kontakta oss om du ej har fått en bekräftelse inom 24 timmar.

3. Ändringar

3.1 Alla ändringar i din anmälan måste göras senast 1 vecka innan loppet. Alla förfrågningar efter det kommer inte att behandlas. Ändringar kräver att tjänsten "Ändringar & Överlåtelser" har köpts och innefattar endast ändring av deltagarinformation. Byte av lopp är ej möjligt.

3.2 Arrangören bibehåller rätten att ändra och anpassa loppet när de vill, oavsett orsak. Med detta avses exempelvis, men inte begränsat till: datum, tidpunkt och eventformat. Deltagaren är medveten om att alla lopp är olika och att det kan förekomma lokala avvikelser/anpassningar utefter rådande omständigheter.

3.3 Tävlingskommitén förbehåller sig rätten att ställa in ett lopp. Om tävling ställs in av orsaker utanför arrangörens kontroll, exempelvis men inte begränsat till naturkatastrofer, väder, klimat eller sjukdomsutbrott, utgår ingen ersättning för biljetter och inte heller andra kostnader så som resa, hotell, utrustning etc. ersätts.

4. Personuppgifter

4.1 Arrangören kommer hyra in professionella fotografer på alla event. Både film och bilder kommer att tas. Som deltagare ger du arrangören rätten att använda det material hur de vill. Detta inkluderar även tredje part, såsom (men inte avgränsat till) tidtagningspartners och andra sponsorer/partners.

4.2 I tillägg till viktig information om ditt lopp eller din biljett, kan Arrangören emellanåt skicka e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte. Genom din anmälan accepterar du att motta denna typ av korrespondens.

4.3 Som deltagare godkänner du att Arrangören lagrar och hanterar de personuppgifter som skickas in samt att ditt namn visas i deltagarlistor såsom, men inte begränsat till, start- och resultatlistor.

4.4 Vår integritetspolicy gäller för dessa regler och villkor. Läs hela policyn här.

5. Arrangör

Other Buns International AB
Org.nr: 556822-5667
Vattenverksvägen 44, 212 21 MALMÖ, SVERIGE

Eventuella frågor eller klagomål kan hänvisas till info@toughest.se.

Finns det möjlighet att följa ens vänner som springer loppet?

Generellt, Eventområdet

Loppet består av olika loopar, som alla utgår från och återkommer till eventområdet. Åskådare kan därför se och heja på deltagare varje gång deltagarna kommer tillbaka till eventområdet. Beroende på terräng finns även viss möjlighet att springa vid sidan av banan genom loppet.

NOTERA: Det är förbjudet att beträda banan på annat sätt än vid speciella "övergångsställen". Detta är för att undvika all störande trafik för våra deltagare.

Kan jag besöka eventområdet utan att delta?

Generellt, Eventområdet

Absolut! Vi uppmuntrar alla att delta i festligheterna på eventområdet. Dra med dig vänner och familj, ta något att dricka/äta och se våra deltagare "beat their obstacles". Vi tar inget inträde.

Kan jag hämta startkuvert för hela min grupp?

Generellt, Eventområdet

Ja, det är ok att hämta alla startkuvert för ditt team/grupp. För att göra det måste du ha samtligas "reg-id", startnummer och ID för samtliga deltagare.

Var kan jag köpa presentkort?

Generellt, Registrering

Presentkort finns att köpa vid registreringen. Besök vår presentkortssida för mer information.

Registrering

Finns det någon åldersgräns?

Registrering

HUVUDLOPP & XPLORE

För att kunna genomföra loppet på ett säkert vis, behöver deltagaren ha en god uppfattning om dess egna förmågor och kontinuerligt göra riskbedömningar om hur hinderna ska utföras. Av den anledningen är den officiella åldersgränsen 18 år vid tidpunkten för loppet.

Vi tillåter yngre deltagare i följande fall:

 • Från 13 år om deltagaren springer i vuxet sällskap (som därmed ansvarar för den minderåriga på banan).
 • Från 16 år om deltagaren springer utan vuxet sällskap.

I båda fall måste en ansökan skickas in via det formulär som anges i samband med anmälan. Vi rekommenderar dock att ni gör detta före anmälan.
Ansökan för minderåriga

Viktigt: Alla barn har olika förutsättningar och mognadsgrad. Före anmälan är det därför viktigt att målsman säkerställer att barnet kan genomföra loppet på ett säkert vis, utan att sätta sig själv eller andra deltagare i fara.

FAMILY

Rekommenderas från 5 år. Samtliga minderåriga deltagare måste springa i vuxet sällskap (som därmed ansvarar för samtliga minderåriga i laget).

Ingen separat ansökan behöver skickas in om deltagaren springer i vuxet sällskap. Villkoren nedan godkänns i samband med anmälan:
De vuxna i laget ansvarar för minderåriga deltagare och måste även se till att målsman för samtliga minderåriga har givit sitt godkännande.

Yngre deltagare tillåts att springa själva i följande fall:

 • Om deltagaren är 16 år eller äldre vid lopptillfället och fått sin ansökan godkänd.

Vi rekommenderar att ansökan skickas in före anmälan.
Ansökan för minderåriga

Var kan jag köpa presentkort?

Generellt, Registrering

Presentkort finns att köpa vid registreringen. Besök vår presentkortssida för mer information.

Jag kan inte hitta mitt bekräftelsemail.

Registrering, Före loppet

Om du inte kan hitta ditt bekräftelsemail, börja med att söka i din inbox, spamfilter och skräpkorg. Sök efter "Toughest".

Om ovan inte fungerar, kontakta oss så att vi kan hjälpa dig. Ha med följande information när du kontaktar oss:

 • Fullständigt namn
 • Emailadressen du använde vid registreringen
 • Reg-id (om du har ett)

Vissa detaljer är fel i min anmälan.

Registrering, Före loppet

Kontakta oss och så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Kan jag byta min biljett till något annat event?

Registrering, Före loppet

Nej, det är inte möjligt att byta event på en redan betald startplats. Om du inte har möjlighet att deltaga, rekommenderar vi att du säljer/ger bort biljetten till någon annan genom att använda en "transfer". Mer info hittar du här under FAQ.

Kan jag sälja eller ge bort min biljett?

Registrering, Före loppet

Alla biljetter är personliga och vi kommer fråga efter giltigt ID när du hämtar ut startbiljetten.

Om du inte har möjlighet att närvara på loppet, kan du ändra namn/skicka vidare din biljett till någon annan upp till 7 dagar innan eventet. Om du har köpt vår "Changes & Transferes"-service, kostar det dig inget mer. Om du inte köpt detta, tillkommer en avgift för överföra biljetten till någon annan.

Överlåtelser hanteras här.

Kan jag springa med mer än ett barn på Toughest Family?

Registrering

Ja, det är helt upp till den vuxne att känna efter hur många barn denne kan hantera under loppet. Notera att den vuxne inte nödvändigtvis behöver vara barnets förälder.

Vi ser gärna en bra mix mellan vuxna och barn, då upplevelsen blir bättre ju fler nu är. Ju fler, desto bättre!

Kan jag köpa biljett samma dag som loppet?

Registrering

Ja, biljetter finns tillgängligt för försäljning på eventet, givet att de inte sålt slut.

Köp din biljett i shoppen och ta med dig kvittot till registreringen för att få ditt startkuvert. Du kan sedan hoppa in i samma startgrupp som dina vänner, eller någon annan grupp som bättre passar dig.

Vi accepterar endast kreditkort. No cash!

 

Kan jag anmäla mig via företaget och få det på faktura?

Registrering

Ja, företag och större grupper har möjligheten att göra en gruppanmälan och betala via faktura. Läs mer här på vår sida för företag.

 

Kan jag välja starttid?

Registrering, Före loppet

Nej, det är inte möjligt att välja starttid. Starttid fördelas vanligen enligt reglerna nedan. Vänligen notera att dessa endast är riktlinjer och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

 • Ju tidigare du anmäler dig, desto tidigare starttid.
 • Om du springer i ett lag kommer du starta ihop med dina lagkamrater. Den anmälan som gjorts först i laget, är den anmälan som styr vilken startgrupp ni startar i.

Kan jag starta i samma grupp som mina vänner?

Registrering

För att säkerställa att ni hamnar i samma startgrupp behöver ni säkerställa att ni har samma lagnamn, med EXAKT SAMMA STAVNING. Om ni koordinerar en gruppregistrering (se nedan) får ni automatiskt samma lagnamn.

För att göra en gruppanmälan, tryck bara på det antal personer som ni vill registrera. Fyll i detaljerna för varje deltagare. Alla kommer att få samma lagnamn, vilket i sin tur leder till att ni hamnar i samma startgrupp.

Jag vill anmäla mig och mina vänner, hur gör jag?

Registrering

För att göra en gruppanmälan, tryck bara på det antal personer som ni vill registrera. Fyll i detaljerna för varje deltagare. Alla kommer att få samma lagnamn, vilket i sin tur leder till att ni hamnar i samma startgrupp.

Om ni anmäler er individuellt, se till att ange lagnamn med exakt samma stavning. Ni kommer då hamna i samma startgrupp.

Före loppet

Är det möjligt att byta startgrupp?

Före loppet, Loppet

Nej, det är inte möjligt att byta startgrupp. Startgrupperna är anpassade med både tid och storlek för att få så bra flow i loppet som möjligt. Om du och alla andra bryter mot denna regel kommer det vara köer på alla hinder.

När får jag min starttid?

Före loppet

Startlistorna behandlas och publiceras vanligen 4-5 dagar före eventet. Startlistorna skickas till samtliga deltagare via e-post samt publiceras på tillhörande eventsida.

Jag kan inte hitta mitt bekräftelsemail.

Registrering, Före loppet

Om du inte kan hitta ditt bekräftelsemail, börja med att söka i din inbox, spamfilter och skräpkorg. Sök efter "Toughest".

Om ovan inte fungerar, kontakta oss så att vi kan hjälpa dig. Ha med följande information när du kontaktar oss:

 • Fullständigt namn
 • Emailadressen du använde vid registreringen
 • Reg-id (om du har ett)

Vissa detaljer är fel i min anmälan.

Registrering, Före loppet

Kontakta oss och så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Kan jag byta min biljett till något annat event?

Registrering, Före loppet

Nej, det är inte möjligt att byta event på en redan betald startplats. Om du inte har möjlighet att deltaga, rekommenderar vi att du säljer/ger bort biljetten till någon annan genom att använda en "transfer". Mer info hittar du här under FAQ.

Kan jag sälja eller ge bort min biljett?

Registrering, Före loppet

Alla biljetter är personliga och vi kommer fråga efter giltigt ID när du hämtar ut startbiljetten.

Om du inte har möjlighet att närvara på loppet, kan du ändra namn/skicka vidare din biljett till någon annan upp till 7 dagar innan eventet. Om du har köpt vår "Changes & Transferes"-service, kostar det dig inget mer. Om du inte köpt detta, tillkommer en avgift för överföra biljetten till någon annan.

Överlåtelser hanteras här.

Kan jag välja starttid?

Registrering, Före loppet

Nej, det är inte möjligt att välja starttid. Starttid fördelas vanligen enligt reglerna nedan. Vänligen notera att dessa endast är riktlinjer och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

 • Ju tidigare du anmäler dig, desto tidigare starttid.
 • Om du springer i ett lag kommer du starta ihop med dina lagkamrater. Den anmälan som gjorts först i laget, är den anmälan som styr vilken startgrupp ni startar i.

Loppet

Behöver jag kunna simma?

Loppet

Main race: Ja!
Family race: Nej (vatten kommer att finnas, men det är fullt möjligt att gå vid sidan).

Eftersom vattenhinder existerar på våra lopp, är det att rekommendera att vara simkunnig. Distansen i vatten varierar och kan vara upp mot 20m. I vissa fall kan du undvika vatten genom att göra en straffrunda. Om du känner dig osäker på dina simkunskaper, tveka inte höra av dig till oss och fråga om råd.

Alla barn erbjuds flytväst vid vattenhinder.

Hur tränad behöver jag vara för att springa Toughest?

Loppet

Våra lopp är anpassade så att alla ska kunna delta, oavsett nivå på träning. Mental styrka är långt mer viktigt än fysisk styrka.

Hur som helst, om tiden spelar roll för dig, eller om du vill delta i vår tävlingsklass, behöver du vara vältränad.

Har Toughest hinder som består av el?

Loppet

Nej, absolut inte! Hinder designade för att skapa mental/fysisk smärta är inte vår grej. Fokusera på loppet istället!

Finns det vattenstopp?

Loppet, Eventområdet

Det kommer att finnas vattenstopp längs banan samt vid målgången. Om du vill fylla din vattenflaska eller dricka något innan loppet hänvisar vi dig till någon av våra food trucks.

Kommer det att finnas sjukvård på plats?

Loppet

Ja, självklart! Vi har alltid tränad och professionell sjukvårdspersonal på alla våra event. Ett sjukvårdstält finns i anknytning till eventområdet. Där kan du söka hjälp om du behöver. Vi har även ambulerande team för att ta hand om de som behöver hjälp ute på banan.

Finns det tidtagning?

Loppet

Main race

Tidtagning är en del av vårt huvudevent. Du hittar ett chip i startkuvertet som du ska sätta runt din ankel. Chippet aktiveras när du startar och stoppar när du springer i mål.

Family race

Vi har ingen tidtagning på vårt familjelopp.

Måste jag ha handskar?

Loppet

Handskar ger dig förmånen till lite extra skydd och grepp, vilket många föredrar. Det är upp till var och en att bestämma om de vill ha handskar på sig under loppet.

Handskar finns tillgängligt i vår shop online, eller på eventområdet.

Får jag använda skor med spikdubb?

Loppet

Nej, det är inte tillåtet att använda skor med spikdubb.

Var är Family Lane?

Loppet

Alla hinder på vårt Family Race är anpassade så att både unga och äldre kan genomföra dem. Våra Family Lanes är ett lättare alternativ till våra huvudhinder.

Vad är ett följehinder / follow obstacle?

Loppet

Hinder där vi har "Fast Lane" har även s.k "följehinder" i direkt anslutning till hindret. Detta är mindre, lättare hinder.

Om du väljer att göra "Fast Lane" behöver du inte göra det s.k "följehindret".

Vad är en Fast Lane?

Loppet

Du hittar våra Fast Lanes på några av våra större, mer tekniska hinder. Dessa är markerade med grönt. En Fast Lane är ett tekniskt svårare alternativ på det hindret. Om du väljer denna väg kommer du att spara tid, eftersom du inte behöver göra "följerhindret" som är i direkt anslutning till huvudhindret.

Vad är en straffrunda/Penalty round?

Loppet

En straffrunda är en alternativ väg om du inte klarar hindret, eller önskar att inte göra hindret. Dessa är markerade med rött och är placerade i anslutning till hindret. En straffrunda består vanligen av en extra löpning.

Behöver jag klara alla hinder?

Loppet

Nej, du behöver inte klara alla hinder*. Ta helt enkelt bara straffrundan om och fortsätt med loppet som om inget hade hänt.

*Note, om du tävlar i vår tävlingsklass (Elite, qualifier eller age group) gäller andra regler.

Är det möjligt att byta startgrupp?

Före loppet, Loppet

Nej, det är inte möjligt att byta startgrupp. Startgrupperna är anpassade med både tid och storlek för att få så bra flow i loppet som möjligt. Om du och alla andra bryter mot denna regel kommer det vara köer på alla hinder.

Hur fungerar starten?

Loppet

När det är din tid att starta, skall du gå in i startfållan. Lyssna på vår speakers instruktioner och börja spring efter nedräkningen är klar.

De första startgrupperna på dagen är dedikerade till Elite, Qualifier och annan tävlingsklass. Vanliga startgrupper släpps sedan iväg varje 5 minuter.

Efter loppet

Erhåller jag något pris?

Efter loppet

Alla våra deltagare får en medalj som ett minne av sina prestationer. Skryträtt är givetvis inkluderat.

Var hittar jag bilder som är tagna under loppet?

Efter loppet

Finisher-foton och annat bild/film-material som fångats av våra fotografer kommer att publiceras på vår Facebook några dagar efter loppet.

Var hittar jag mitt resultat?

Efter loppet

Ditt resultat kommer finnas tillgängligt på eventsidan efter loppet. Om du inte kan hitta ditt resultat, var vänlig kontakta vår partner EST på resultat@est.se.

Eventområdet

Kommer det finnas duschar?

Eventområdet

Nej, det finns generellt sätt inga duschar på eventområdet. Besök eventsidan för mer info om ev. lokala variationer.

Kommer det finnas en väskinlämning?

Eventområdet

Våra deltagare får gärna använda den avsedda ytan för väskinlämning.

I ditt startkuvert finns det en garderobstag (med samma startnummer som du har på loppet). Tappa inte bort denna, då vi inte har någon ersättningstag. Även om väskinlämningen är bemannad och inhängnad så ansvarar vi inte för stölder eller förlorade värdesaker. Inlämningen är ofta utan tag, så vi rekommenderar dig att att ha en väska, eller skydd till din väska, som klarar de väderförhållanden som råder på eventet, tex en soppåse är att rekommendera.

Finns det möjlighet att följa ens vänner som springer loppet?

Generellt, Eventområdet

Loppet består av olika loopar, som alla utgår från och återkommer till eventområdet. Åskådare kan därför se och heja på deltagare varje gång deltagarna kommer tillbaka till eventområdet. Beroende på terräng finns även viss möjlighet att springa vid sidan av banan genom loppet.

NOTERA: Det är förbjudet att beträda banan på annat sätt än vid speciella "övergångsställen". Detta är för att undvika all störande trafik för våra deltagare.

Kan jag besöka eventområdet utan att delta?

Generellt, Eventområdet

Absolut! Vi uppmuntrar alla att delta i festligheterna på eventområdet. Dra med dig vänner och familj, ta något att dricka/äta och se våra deltagare "beat their obstacles". Vi tar inget inträde.

Kan jag hämta startkuvert för hela min grupp?

Generellt, Eventområdet

Ja, det är ok att hämta alla startkuvert för ditt team/grupp. För att göra det måste du ha samtligas "reg-id", startnummer och ID för samtliga deltagare.

Var hämtar jag mitt startkuvert?

Eventområdet

Ditt startkuvert finns tillgängligt för uthämtning i Registration-tältet på eventområdet. Var vänlig hämta ditt startkuvert minimum 30-60 minuter innan din start.

VIKTIGT: Kom ihåg att ta med dig ditt registrering-id samt ID-kort.

Var hittar jag start- och målgång?

Eventområdet

Både start och mål befinner sig i hjärtat av eventområdet, bredvid våra sponsorer, food tryck och andra go'saker.

Finns det vattenstopp?

Loppet, Eventområdet

Det kommer att finnas vattenstopp längs banan samt vid målgången. Om du vill fylla din vattenflaska eller dricka något innan loppet hänvisar vi dig till någon av våra food trucks.

Kontakt

Hittade du inte svar på dina frågor? Tveka inte att kontakta oss via info@toughest.se.

Toughest arrangeras av

Other Buns International AB
Org.nr: 556822-5667
Vattenverksvägen 44, 212 21 MALMÖ, SVERIGE

De tuffaste kakorna i världen

Denna sida använder kakor för att ge dig den bästa användarupplevelsen samt för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Utan kakor kommer visst innehåll och funktionalitet inte att fungera enligt förväntat. Vi värdesätter din integritet och försäkrar att din data hålls säker. Läs gärna mer om vår integritetspolicy.

✓  Acceptera kakor

Fler alternativ