Corona

Vanliga frågor relaterat till Corona

Corona

Sedan vårat uttalande den 16 juli rörande våra event under 2020 (läs mer här) har vi mottagit många frågor och kommer att försöka att besvara de vanligaste frågorna här.

Vänligen läs igenom detta innan ni hör av er till vår support då vi endast kommer att hänvisa till denna sida vid eventuella frågor relaterade till dessa. Tack för er förståelse.


Det finns andra lopparrangörer som erbjuder återbetalning – hur kan de göra det när ni inte gör det?

Det råder ingen tvekan om att alla arrangörer går på knäna nu. Alla arrangörers omsättningstapp är närmare 100% nu oavsett vilken arrangör du är. Dock har alla arrangörer olika förutsättningar. Vissa (tex Ironman som ägs av ett av världens största företag i Kina) har goda ekonomiska resurser från andra delar av sin verksamhet och har möjlighet att skjuta upp sina intäkter och ta en rejäl smäll nu. Vasaloppet är ett annat exempel som vi hör och då ska vi inte glömma att de hade sin största händelse på året precis innan alla restriktioner slog till, dvs de hade möjligheten att leverera sin absolut största produkt för året. Därför är det ett mindre ekonomiskt åtagande att skjuta upp biljetter för deras sommarvecka.

Vi (och väldigt många andra med oss, tex Stockholm Marathon) har inte några externa ägare med kapital från andra verksamheter, ej heller andra ben än just motionsevent att stå på. Det finns alltså inga pengar att ta av. De pengar som finns, håller oss flytande ett par månader till i hopp om en avmattning av krisen och/eller ett riktat stödpaket för den bransch som har kraschat hårdast.

Självklart är det så att om vi haft möjlighet att betala tillbaka utan att gå i konkurs hade vi gjort det. Och självklart är det så att vi återbetalar era startavgifter om det kommer ersättning för just detta från staten.Så sker i en del andra länder såsom Danmark där staten tar sitt ansvar (det är dem som tvingat arrangörer ställa in - inte arrangörer som valt att göra så) och ersätter direkt deltagarna. Vi har en sådan dialog med danska myndigheter kring vårt Köpenhamns lopp men än så länge har inte svenska myndigheter gjort motsvarande även om vi kommer att strida för det.

Ni kan ta en riktigt härlig semester nu när ni tagit våra pengar men inte gör några event.

Nej, det kan vi självklart inte. Även om vi vet att det kan vara komplicerat att förstå hur hela vår affärsmodell är uppbyggd är det ganska enkelt att förstå följande: Vi har ägnat de senaste 8 åren åt att bygga ett koncept och ett varumärke som utan tvekan haft flest deltagare, bäst reviews och flest utmärkelser i Skandinavien. Varför skulle vi vilja rasera allt detta på ett ögonblick för att "utnyttja läget" och "tjäna lite snabba pengar" om det inte vore för att vi inte såg någon annan utväg. Vi hatar att göra våra kunder missnöjda och vi förstår att mycket av det vi byggt upp nu har raserats. Men vi har inget annat val än detta om vi ska finnas kvar som aktör. Dessutom har vi jobbar och kommer att fortsätta jobba för att hitta så bra alternativ som möjligt och planera för en framtid efter Corona.

Ni gjorde vinst förra året, och året innan det - bordet det då inte finnas pengar i bolaget för återbetalning?

Ja, det är helt riktigt att vi gjorde vinst förra året. En vinst som gjorts helt "by the book" av ett välmående företag - precis som det ska vara enligt svensk lag. Den vinsten som gjordes förra året, har inte plockats ut av ägare, utan den har återinvesteras i bolaget. Precis enligt de riktlinjer för att ta del av de stödpaket som erbjudits av regeringen. Det är dessutom så att vi under fler års tid strategiskt förberett oss på en lågkonjunktur och tapp på deltagarintäkter med upp till 30%, men aldrig har något företag i världshistorien behövt förbereda sig i ett långvarigt tapp på 100%. Detta är en extremt unik situation vi är i. Dessutom är det så att vår totala ackumulerade vinst genom åren inte skulle räcka för att betala tillbaka startavgifterna i detta läge. Vi kommer aldrig att kunna profitera på den här situationen även om vi hade velat (vilket vi givetvis inte vill). Inför 2021 kommer vi att göra allt vi kan för att kompensera de som drabbats nu, men först måste vi säkerställa att vi överlever.

Andra aktörer hävdar att de kan köra sina lopp i år - varför kan inte ni det?

Det kan vara så att andra aktörer valt att inte informera sina deltagare ännu, men det råder inga som helst tvivel om att myndigheternas riktlinjer gäller alla. Fram tills den dag riktlinjerna ändras kommer inte någon arrangör få tillstånd för att bedriva sina lopp. Samma riktlinjer gäller även tex Liseberg, Gröna Lund och Astrid Lindgrens värld etc, som alla måste hålla stängt just nu. Det finns ett fåtal väldigt små aktörer som kan hålla event med mindre än 50 personer åt gången. Det fungerar inte för aktörer som vi som har tusentals deltagare.

Varför kan vi inte flytta våra biljetter till nästa år?

Om vi flyttar alla våra deltagare till nästa år, har vi vi samma problem. Vi behöver intäkterna i år, likväl som nya intäkter nästa år, annars går vi under. Dock kommer vi göra allt vi kan för att kompensera alla som nu tagit skada. Hur kompensationen kommer att se ut är just nu inte helt klart, och den kan komma att ändras framöver, beroende på hur ett eventuellt riktat stödpaket från staten kommer att se ut.

Men Konsumentverket säger att jag ska få pengarna tillbaka för inställda evenemang?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi ha starka allmänna villkor, likt de vi har. Detta för att kunna planera och investera inför eventen. Den lagstiftning som idag finns i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är inte applicerbart på oss, då en startavgift i lagens mening är varken en tjänst eller en vara (1990:932 och 1985:716).

Ni har väl tagit del av de ekonomiska stödpaketen, med permitteringar och omställningsstöd?

Det har vi gjort, men problemet för oss är att vi skulle behöva varit permitterad och få omställningsstöd från början av 2019 för att de skulle ha haft något större effekt. De stöd som finns idag är inte anpassat för den bransch som i princip fått näringsförbud. Men, återigen, skulle det komma ett nytt riktat stöd till oss som är i störst ekonomisk knipa, kommer vi självklart att göra allt vi kan för att ni som nu tagit skada ska få så stor del utav detta som möjligt.

Varför försöker ni inte anpassa loppen utifrån de riktlinjer som finns idag?

Vi har försökt hitta lösningar på att begränsa folksamlingarna vid våra event men här har alltså myndigheterna sagt nej. Vi har gjort mängder med förslag där bland annat hela området är inhägnat och uppdelat i zoner där varje individ skulle få minst 10 kvadratmeter vardera att röra sig på, men vi får ständigt samma svar:  Vi får inte vara fler än 50 personer på hela event och tävlingsområdet totalt sett, inkl personal. Myndigheterna har också varit rätt tydliga med att som läget är just nu kommer det inte beviljas tillstånd för tex specialvarianter, om evenemanget i sig kommer samla fler än 50 personer. Lägg där till att vi i normala fall är över 100 personer som arbetar på ett event vilket då innebär att redan där har vi gått över gränsen med 100%.

Varför kan ni inte flytta evenemangen till senare datum i höst?

Läget är helt enkelt för osäkert och våra lopp kräver lång förberedelse. Dessutom har vi vädret emot oss. Skulle vi leta ett nytt datum i november och december kan det vara snö/ is och minusgrader vilket försvårar att genomföra dessa lopp på ett säkert och tillfredsställande sätt. Men framförallt behöver vi fulltaligt manskap och lång framförhållning vilket inte är möjligt med rådande begränsningar. Vårt fokus kommer nu att ligga på 2021 och framåt förutom eventuella aktiviteter på vår träningsanläggning som ni kan hålla utkik efter (mer information om detta vid senare tillfälle)

Ni nämner digitalt lopp och andra aktiviteter i höst. Vad kan vi förvänta oss?

Det kommer att komma mer information i mitten/slutet av augusti kring vilka aktiviteter vi planerar för alla med biljett till Toughest 2020. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att delta och att detta ger flera möjligheten att trots allt få ut en bra upplevelse av Toughest även utan vårt ordinarie lopp. Mer information kommer som sagt och vi ser fram mot att få genomföra olika aktiviteter med er! Det kommer helt enkelt finnas möjlighet till svett, utmaningar och hinder för de som vill om än på ett annorlunda sätt än vanligt….

Generellt

Regler och villkor

Generellt, Loppet

§1 Som deltagare är du skyldig att känna till samtliga regler för loppet.

§2 Som deltagare är du skyldig att följa alla regler för loppet.

§3 Allt deltagande sker på egen risk. Toughest frånsäger sig allt ansvar för skador på deltagare och deltagares utrustning. Om en deltagare skadar sig eller sin utrustning/kläder är arrangören ej ansvarig. Vi rekommenderar alla deltagare att ha en giltig försäkring för denna typ av aktivitet.

§4 All registrering för Toughest är slutgiltig. Arrangören kommer inte att återbetala någon anmälan, oavsett anledning.

§5 Arrangören bibehåller rätten att ändra och anpassa loppet när de vill, oavsett orsak. Med detta avses exempelvis, men inte begränsat till: datum, tidpunkt och eventformat. Deltagaren är medveten om att alla lopp är olika och att det kan förekomma lokala avvikelser/anpassningar utefter rådande omständigheter.

§6 Det kommer finnas en markerad bana genom loppet. Följ denna.

§7 Toughest är en utmaning för alla, oavsett nivå. Om någon behöver hjälp, hjälp dem!

§8 Om du skadas, eller ser någon skadas, under loppet är du tvungen att påkalla arrangörens uppmärksamhet.

§9 Minimiåldern för att deltaga är 18år. Minderåriga måste lämna in en ansökan signerad av deras vårdnadshavare. Ansökan måste bli godkänd av arrangören innan anmälan blir giltig.

§10 Tävlingskommitén bibehåller rätten att ställa in ett lopp. Om tävling ställs in av orsaker utanför arrangörens kontroll, exempelvis men inte begränsat till naturkatastrofer, väder, klimat eller sjukdomsutbrott, utgår ingen ersättning för biljetter och inte heller andra kostnader så som resa, hotell, utrustning etc. ersätts.

§11 Alkohol och droger är strikt förbjudet när du springer loppet. Om du misstänks vara påverkad av alkohol och droger har tävlingsledningen rätten att tvinga dig sluta springa och diskvalificera dig.

§12 Droger som klassas som doping är strikt förbjudet.

§13 Alla ändringar i din anmälan (transfers, lagnamn etc.) måste göras senast 1 vecka innan loppet. Alla förfrågningar efter det kommer inte att behandlas.

§14 Arrangören kommer hyra in professionella fotografer på alla event. Både film och bilder kommer att tas. Som deltagare ger du arrangören rätten att använda det material hur de vill. Detta inkluderar även tredje part, såsom (men inte avgränsat till) tidtagningspartners och andra sponsorer/partners.

§15 Du kommer att få ett chip i ditt startkuvert. Detta chip används för din tidtagning. Du fäster chippet vid din ankel. Om du inte återlämnar chippet har arrangören rätt att kräva dig på 200 SEK som ersättning för förlorat chip.

§16 Vid biljettköp försäkrar deltagaren att denne har läst, förstått samt godkänt arrangörens regler och villkor.

Finns det möjlighet att följa en vänner som springer loppet?

Generellt, Eventområdet

Loppet består av olika loopar, som alla utgår från och återkommer till eventområdet. Åskådare kan därför se och heja på deltagare varje gång deltagarna kommer tillbaka till eventområdet. Beroende på terräng finns även viss möjlighet att springa vid sidan av banan genom loppet.

NOTERA: Det är förbjudet att beträda banan på annat sätt än vid speciella "övergångsställen". Detta är för att undvika all störande trafik för våra deltagare.

Kan jag besöka eventområdet utan att delta?

Generellt, Eventområdet

Absolut! Vi uppmuntrar alla att delta i festligheterna på eventområdet. Dra med dig vänner och familj, ta något att dricka/äta och se våra deltagare "beat their obstacles". Vi tar inget inträde.

Kan jag hämta startkuvert för hela min grupp?

Generellt, Eventområdet

Ja, det är ok att hämta alla startkuvert för ditt team/grupp. För att göra det måste du ha samtligas "reg-id", startnummer och ID för samtliga deltagare.

Var kan jag köpa presentkort?

Generellt, Registrering

Presentkort finns att köpa vid registreringen. Följ instruktionerna nedan:

 1. Besök anmälan och välj event.
 2. Fyll i deltagarens uppgifter, dvs den personen som ska få presentkortet.
  Var noga med att du skriver i din egen emailadress, eftersom bekräftelsemailet skickas till den email du anger.
 3. Välj antingen nedladdningsbart (gratis), eller ett utskrivet presentkort (kostnad tillkommer). För utskrivna presentkort behöver du specificera din adress (den adress dit du vill att presentkortet ska skickas).
 4. Slutför registreringen och betalningen.
 5. Ett bekräftelsemail kommer att skickas till din email. Om du valt ett nedladdningsbart presentkort kommer det finnas en länk för att ladda ner presentkortet i bekräftelsemailet. Utskrivna presentkort kommer att skickas till den angivna adressen.

Registrering

Var kan jag köpa presentkort?

Generellt, Registrering

Presentkort finns att köpa vid registreringen. Följ instruktionerna nedan:

 1. Besök anmälan och välj event.
 2. Fyll i deltagarens uppgifter, dvs den personen som ska få presentkortet.
  Var noga med att du skriver i din egen emailadress, eftersom bekräftelsemailet skickas till den email du anger.
 3. Välj antingen nedladdningsbart (gratis), eller ett utskrivet presentkort (kostnad tillkommer). För utskrivna presentkort behöver du specificera din adress (den adress dit du vill att presentkortet ska skickas).
 4. Slutför registreringen och betalningen.
 5. Ett bekräftelsemail kommer att skickas till din email. Om du valt ett nedladdningsbart presentkort kommer det finnas en länk för att ladda ner presentkortet i bekräftelsemailet. Utskrivna presentkort kommer att skickas till den angivna adressen.

Jag kan inte hitta mitt bekräftelsemail.

Registrering, Före loppet

Om du inte kan hitta ditt bekräftelsemail, börja med att söka i din inbox, spamfilter och skräpkorg. Sök efter "Toughest".

Om ovan inte fungerar, kontakta oss så att vi kan hjälpa dig. Ha med följande information när du kontaktar oss:

 • Fullständigt namn
 • Emailadressen du använde vid registreringen
 • Reg-id (om du har ett)

Vissa detaljer är fel i min anmälan.

Registrering, Före loppet

Kontakta oss och så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Kan jag byta min biljett till något annat event?

Registrering, Före loppet

Nej, det är inte möjligt att byta event på en redan betald startplats. Om du inte har möjlighet att deltaga, rekommenderar vi att du säljer/ger bort biljetten till någon annan genom att använda en "transfer". Mer info hittar du här under FAQ.

Kan jag sälja eller ge bort min biljett?

Registrering, Före loppet

Alla biljetter är personliga och vi kommer fråga efter giltigt ID när du hämtar ut startbiljetten.

Om du inte har möjlighet att närvara på loppet, kan du ändra namn/skicka vidare din biljett till någon annan upp till 7 dagar innan eventet. Om du har köpt vår "Changes & Transferes"-service, kostar det dig inget mer. Om du inte köpt detta, tillkommer en avgift för överföra biljetten till någon annan.

Överlåtelser hanteras här.

Kan jag springa med mer än ett barn på Toughest Family?

Registrering

Ja, det är helt upp till den vuxne att känna efter hur många barn denne kan hantera under loppet. Notera att den vuxne inte nödvändigtvis behöver vara barnets förälder.

Vi ser gärna en bra mix mellan vuxna och barn, då upplevelsen blir bättre ju fler nu är. Ju fler, desto bättre!

Kan jag köpa biljett samma dag som loppet?

Registrering

Ja, biljetter finns tillgängligt för försäljning på eventet, givet att de inte sålt slut.

Köp din biljett i shoppen och ta med dig kvittot till registreringen för att få ditt startkuvert. Du kan sedan hoppa in i samma startgrupp som dina vänner, eller någon annan grupp som bättre passar dig.

Vi accepterar endast kreditkort. No cash!

 

Kan jag anmäla mig via företaget och få det på faktura?

Registrering

Ja, företag och större grupper har möjligheten att göra en gruppanmälan och betala via faktura. Läs mer här på vår sida för företag.

 

Kan jag välja starttid?

Registrering, Före loppet

Nej, det är inte möjligt att välja starttid. Starttid fördelas enligt följande:

 • Ju tidigare du anmäler dig, desto tidigare starttid.
 • Om du springer i ett lag kommer du starta ihop med dina lagkamrater. Den anmälan som gjorts först i laget, är den anmälan som styr vilken startgrupp ni startar i.

Finns det någon åldersgräns?

Registrering

Main race

För att springa vårt huvudlopp, behöver du vara 18 år eller äldre på tidpunkten för eventet.

Minderåriga får även deltaga, men dessa behöver fylla i och skicka in en ansökan godkänd av deras vårdnashavare. Det signerade dokumentet behöver vi ha absolut senast 1 vecka innan eventet. Notera att du inte kommer att få delta förrän vi har mottagit och godkänt ansökan. Därför rekommenderar vi även att ni skickar in ansökan innan ni betalar för anmälan.

Ansökan för minderåriga

Family race

För att springa vårt familjelopp, rekommenderar vi att barnen är minst 5 år gamla.

Minderåriga personer (<18 år) behöver ha med sig en vuxen person. Notera att den vuxna inte nödvändigtvis behöver vara barnets förälder. Alla vuxna som springer med barn är ansvariga för barnen i deras grupp, och dessutom ansvariga för att de har tillstånd från barnens vårdnadshavare.

Kan jag starta i samma grupp som mina vänner?

Registrering

För att säkerställa att ni hamnar i samma startgrupp behöver ni säkerställa att ni har samma lagnamn, med EXAKT SAMMA STAVNING. Om ni koordinerar en gruppregistrering (se nedan) får ni automatiskt samma lagnamn.

För att göra en gruppanmälan, tryck bara på det antal personer som ni vill registrera. Fyll i detaljerna för varje deltagare. Alla kommer att få samma lagnamn, vilket i sin tur leder till att ni hamnar i samma startgrupp.

Jag vill anmäla mig och mina vänner, hur gör jag?

Registrering

För att göra en gruppanmälan, tryck bara på det antal personer som ni vill registrera. Fyll i detaljerna för varje deltagare. Alla kommer att få samma lagnamn, vilket i sin tur leder till att ni hamnar i samma startgrupp.

Om ni anmäler er individuellt, se till att ange lagnamn med exakt samma stavning. Ni kommer då hamna i samma startgrupp.

Före loppet

Är det möjligt att byta startgrupp?

Före loppet, Loppet

Nej, det är inte möjligt att byta startgrupp. Startgrupperna är anpassade med både tid och storlek för att få så bra flow i loppet som möjligt. Om du och alla andra bryter mot denna regel kommer det vara köer på alla hinder.

När får jag min starttid?

Före loppet

För vårt huvudlopp får du din starttid någon gång under tisdagen i samma vecka som loppet. För familjeloppet får du starttiden normalt sätt under onsdagen innan loppet.

Jag kan inte hitta mitt bekräftelsemail.

Registrering, Före loppet

Om du inte kan hitta ditt bekräftelsemail, börja med att söka i din inbox, spamfilter och skräpkorg. Sök efter "Toughest".

Om ovan inte fungerar, kontakta oss så att vi kan hjälpa dig. Ha med följande information när du kontaktar oss:

 • Fullständigt namn
 • Emailadressen du använde vid registreringen
 • Reg-id (om du har ett)

Vissa detaljer är fel i min anmälan.

Registrering, Före loppet

Kontakta oss och så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Kan jag byta min biljett till något annat event?

Registrering, Före loppet

Nej, det är inte möjligt att byta event på en redan betald startplats. Om du inte har möjlighet att deltaga, rekommenderar vi att du säljer/ger bort biljetten till någon annan genom att använda en "transfer". Mer info hittar du här under FAQ.

Kan jag sälja eller ge bort min biljett?

Registrering, Före loppet

Alla biljetter är personliga och vi kommer fråga efter giltigt ID när du hämtar ut startbiljetten.

Om du inte har möjlighet att närvara på loppet, kan du ändra namn/skicka vidare din biljett till någon annan upp till 7 dagar innan eventet. Om du har köpt vår "Changes & Transferes"-service, kostar det dig inget mer. Om du inte köpt detta, tillkommer en avgift för överföra biljetten till någon annan.

Överlåtelser hanteras här.

Kan jag välja starttid?

Registrering, Före loppet

Nej, det är inte möjligt att välja starttid. Starttid fördelas enligt följande:

 • Ju tidigare du anmäler dig, desto tidigare starttid.
 • Om du springer i ett lag kommer du starta ihop med dina lagkamrater. Den anmälan som gjorts först i laget, är den anmälan som styr vilken startgrupp ni startar i.

Loppet

Regler och villkor

Generellt, Loppet

§1 Som deltagare är du skyldig att känna till samtliga regler för loppet.

§2 Som deltagare är du skyldig att följa alla regler för loppet.

§3 Allt deltagande sker på egen risk. Toughest frånsäger sig allt ansvar för skador på deltagare och deltagares utrustning. Om en deltagare skadar sig eller sin utrustning/kläder är arrangören ej ansvarig. Vi rekommenderar alla deltagare att ha en giltig försäkring för denna typ av aktivitet.

§4 All registrering för Toughest är slutgiltig. Arrangören kommer inte att återbetala någon anmälan, oavsett anledning.

§5 Arrangören bibehåller rätten att ändra och anpassa loppet när de vill, oavsett orsak. Med detta avses exempelvis, men inte begränsat till: datum, tidpunkt och eventformat. Deltagaren är medveten om att alla lopp är olika och att det kan förekomma lokala avvikelser/anpassningar utefter rådande omständigheter.

§6 Det kommer finnas en markerad bana genom loppet. Följ denna.

§7 Toughest är en utmaning för alla, oavsett nivå. Om någon behöver hjälp, hjälp dem!

§8 Om du skadas, eller ser någon skadas, under loppet är du tvungen att påkalla arrangörens uppmärksamhet.

§9 Minimiåldern för att deltaga är 18år. Minderåriga måste lämna in en ansökan signerad av deras vårdnadshavare. Ansökan måste bli godkänd av arrangören innan anmälan blir giltig.

§10 Tävlingskommitén bibehåller rätten att ställa in ett lopp. Om tävling ställs in av orsaker utanför arrangörens kontroll, exempelvis men inte begränsat till naturkatastrofer, väder, klimat eller sjukdomsutbrott, utgår ingen ersättning för biljetter och inte heller andra kostnader så som resa, hotell, utrustning etc. ersätts.

§11 Alkohol och droger är strikt förbjudet när du springer loppet. Om du misstänks vara påverkad av alkohol och droger har tävlingsledningen rätten att tvinga dig sluta springa och diskvalificera dig.

§12 Droger som klassas som doping är strikt förbjudet.

§13 Alla ändringar i din anmälan (transfers, lagnamn etc.) måste göras senast 1 vecka innan loppet. Alla förfrågningar efter det kommer inte att behandlas.

§14 Arrangören kommer hyra in professionella fotografer på alla event. Både film och bilder kommer att tas. Som deltagare ger du arrangören rätten att använda det material hur de vill. Detta inkluderar även tredje part, såsom (men inte avgränsat till) tidtagningspartners och andra sponsorer/partners.

§15 Du kommer att få ett chip i ditt startkuvert. Detta chip används för din tidtagning. Du fäster chippet vid din ankel. Om du inte återlämnar chippet har arrangören rätt att kräva dig på 200 SEK som ersättning för förlorat chip.

§16 Vid biljettköp försäkrar deltagaren att denne har läst, förstått samt godkänt arrangörens regler och villkor.

Behöver jag kunna simma?

Loppet

Main race: Ja!
Family race: Nej (vatten kommer att finnas, men det är fullt möjligt att gå vid sidan).

Eftersom vattenhinder existerar på våra lopp, är det att rekommendera att vara simkunnig. Distansen i vatten varierar och kan vara upp mot 20m. I vissa fall kan du undvika vatten genom att göra en straffrunda. Om du känner dig osäker på dina simkunskaper, tveka inte höra av dig till oss och fråga om råd.

Alla barn erbjuds flytväst vid vattenhinder.

Hur tränad behöver jag vara för att springa Toughest?

Loppet

Våra lopp är anpassade så att alla ska kunna delta, oavsett nivå på träning. Mental styrka är långt mer viktigt än fysisk styrka.

Hur som helst, om tiden spelar roll för dig, eller om du vill delta i vår tävlingsklass, behöver du vara vältränad.

Banan är ca 8km i varierad terräng och består av ca 40 hinder.

Har Toughest hinder som består av el?

Loppet

Nej, absolut inte! Hinder designade för att skapa mental/fysisk smärta är inte vår grej. Fokusera på loppet istället!

Finns det vattenstopp?

Loppet, Eventområdet

Det finns 2-3 vattenstopp längs banan, såväl som ett i målgången. Om du vill fylla din vattenflaska eller dricka något innan loppet hänvisar vi dig till någon av våra food trucks.

Kommer det att finnas sjukvård på plats?

Loppet

Ja, självklart! Vi har alltid tränad och professionell sjukvårdspersonal på alla våra event. Ett sjukvårdstält finns i anknytning till eventområdet. Där kan du söka hjälp om du behöver. Vi har även ambulerande team för att ta hand om de som behöver hjälp ute på banan.

Finns det tidtagning?

Loppet

Main race

Tidtagning är en del av vårt huvudevent. Du hittar ett chip i startkuvertet som du ska sätta runt din ankel. Chippet aktiveras när du startar och stoppar när du springer i mål.

Family race

Vi har ingen tidtagning på vårt familjelopp.

Måste jag ha handskar?

Loppet

Handskar ger dig förmånen till lite extra skydd och grepp, vilket många föredrar. Det är upp till var och en att bestämma om de vill ha handskar på sig under loppet.

Handskar finns tillgängligt i vår shop online, eller på eventområdet.

Får jag använda skor med spikdubb?

Loppet

Nej, det är inte tillåtet att använda skor med spikdubb.

Var är Family Lane?

Loppet

Alla hinder på vårt Family Race är anpassade så att både unga och äldre kan genomföra dem. Våra Family Lanes är ett lättare alternativ till våra huvudhinder.

Vad är ett följehinder / follow obstacle?

Loppet

Hinder där vi har "Fast Lane" har även s.k "följehinder" i direkt anslutning till hindret. Detta är mindre, lättare hinder.

Om du väljer att göra "Fast Lane" behöver du inte göra det s.k "följehindret".

Vad är en Fast Lane?

Loppet

Du hittar våra Fast Lanes på några av våra större, mer tekniska hinder. Dessa är markerade med grönt. En Fast Lane är ett tekniskt svårare alternativ på det hindret. Om du väljer denna väg kommer du att spara tid, eftersom du inte behöver göra "följerhindret" som är i direkt anslutning till huvudhindret.

Vad är en straffrunda/Penalty round?

Loppet

En straffrunda är en alternativ väg om du inte klarar hindret, eller önskar att inte göra hindret. Dessa är markerade med rött och är placerade i anslutning till hindret. En straffrunda består av ca 150-200m extra löpning.

Behöver jag klara alla hinder?

Loppet

Nej, du behöver inte klara alla hinder*. Ta helt enkelt bara straffrundan om och fortsätt med loppet som om inget hade hänt.

*Note, om du tävlar i vår tävlingsklass (Elite, qualifier eller age group) gäller andra regler.

Är det möjligt att byta startgrupp?

Före loppet, Loppet

Nej, det är inte möjligt att byta startgrupp. Startgrupperna är anpassade med både tid och storlek för att få så bra flow i loppet som möjligt. Om du och alla andra bryter mot denna regel kommer det vara köer på alla hinder.

Hur fungerar starten?

Loppet

När det är din tid att starta, skall du gå in i startfållan. Lyssna på vår speakers instruktioner och börja spring efter nedräkningen är klar.

De första startgrupperna på dagen är dedikerade till Elite, Qualifier och annan tävlingsklass. Vanliga startgrupper släpps sedan iväg varje 5 minuter.

Efter loppet

Erhåller jag något pris?

Efter loppet

Alla våra deltagare får en medalj och ett armband som ett minne av dina prestationer. Skryträttigheter är inkluderat.

Var hittar jag bilder som är tagna under loppet?

Efter loppet

Bilderna som tas av våra fotografer kommer att publiceras på vår Facebook några dagar efter loppet. Även en film som sammanfattar loppet kommer att publiceras inom någon vecka efter loppet.

Var hittar jag mitt resultat?

Efter loppet

Ditt resultat kommer finnas tillgängligt på eventsidan efter loppet. Om du inte kan hitta ditt resultat, var vänlig kontakta vår partner EST på resultat@est.se.

Eventområdet

Kommer det finnas duschar?

Eventområdet

Nej, det finns generellt sätt inga duschar på eventområdet. I Göteborg finns duschar i närheten av parkeringen, ca 1km från eventområdet.

Finns det omklädningsrum?

Eventområdet

Det kommer att finnas ett avskilt område för ombyte (ett för herrar och ett för damer) på eventområdet. Dessa omklädningsrum är utan värme, vatten och tak. Vi rekommenderar dig att ta med extra kläder och skor du kan ha efter loppet.

Kommer det finnas en väskinlämning?

Eventområdet

Våra deltagare får gärna använda den avsedda ytan för väskinlämning.

I ditt startkuvert finns det en garderobstag (med samma startnummer som du har på loppet). Tappa inte bort denna, då vi inte har någon ersättningstag. Även om väskinlämningen är bemannad och inhängnad så ansvarar vi inte för stölder eller förlorade värdesaker. Inlämningen är ofta utan tag, så vi rekommenderar dig att att ha en väska, eller skydd till din väska, som klarar de väderförhållanden som råder på eventet, tex en soppåse är att rekommendera.

Finns det möjlighet att följa en vänner som springer loppet?

Generellt, Eventområdet

Loppet består av olika loopar, som alla utgår från och återkommer till eventområdet. Åskådare kan därför se och heja på deltagare varje gång deltagarna kommer tillbaka till eventområdet. Beroende på terräng finns även viss möjlighet att springa vid sidan av banan genom loppet.

NOTERA: Det är förbjudet att beträda banan på annat sätt än vid speciella "övergångsställen". Detta är för att undvika all störande trafik för våra deltagare.

Kan jag besöka eventområdet utan att delta?

Generellt, Eventområdet

Absolut! Vi uppmuntrar alla att delta i festligheterna på eventområdet. Dra med dig vänner och familj, ta något att dricka/äta och se våra deltagare "beat their obstacles". Vi tar inget inträde.

Kan jag hämta startkuvert för hela min grupp?

Generellt, Eventområdet

Ja, det är ok att hämta alla startkuvert för ditt team/grupp. För att göra det måste du ha samtligas "reg-id", startnummer och ID för samtliga deltagare.

Var hämtar jag mitt startkuvert?

Eventområdet

Ditt startkuvert finns tillgängligt för uthämtning på eventområdet från 08:30. Var vänlig hämta ditt startkuvert minimum 30-60 minuter innan din start.

VIKTIGT: Kom ihåg att ta med dig ditt "reg-id", startnummer och ID-kort.

Var hittar jag start- och målgång?

Eventområdet

Både start och mål befinner sig i hjärtat av eventområdet, bredvid våra sponsorer, food tryck och andra go'saker.

Finns det vattenstopp?

Loppet, Eventområdet

Det finns 2-3 vattenstopp längs banan, såväl som ett i målgången. Om du vill fylla din vattenflaska eller dricka något innan loppet hänvisar vi dig till någon av våra food trucks.

Kontakt

Hittade du inte svar på dina frågor? Tveka inte att kontakta oss.

Toughest arrangeras av

Other Buns International AB
Vattenverksvägen 44, 212 21 MALMÖ, SVERIGE

De tuffaste kakorna i världen

Denna sida använder kakor för att ge dig den bästa användarupplevelsen samt för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Utan kakor kommer visst innehåll och funktionalitet inte att fungera enligt förväntat. Vi värdesätter din integritet och försäkrar att din data hålls säker. Läs gärna mer om vår integritetspolicy.

✓  Acceptera kakor

Fler alternativ