Officiella Polismästerskapet

Toughest_Polisen

INBJUDAN

I samarbete med Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder Toughest till SPM i OCR (hinderbanelöpning).

Tid och plats: Den 8 oktober 2016, Kviberg, Göteborg.
Starttid: cirka klockan 10.30.

Klassindelning: Damer och herrar (ev. åldersindelning beroende på antal anmälda).

Anmälan och avgift: Avgift och sista anmälningsdag – 595 kr fram till 16/5, 695 kr fram till 29/8, 795 kr fram till 17/9.

Information Tävlingen avgörs i samband med OCR-tävlingen Toughest. Polisen har egna startgrupper direkt efter elitfältet. Mer information om polis-sm och kringarrangamang riktade till polisen hittar ni på www.policeadventure.se. För mer information om tävlingen och hindren, läs på www.toughest.se.

Anmälan: Via e-post till meraktiv@gmail.com.
Information om var och hur anmälningsavgiften ska betalas får ni via e-post efter att ni har anmält er.
Frågor: Frågor kan ställas via e-post till meraktiv@gmail.com eller läs mer på policeadventure.se.

Välkomna!

toughest-logo-blk