Toughest Elite

Wedstrijdregelment

Men moet zich volledig houden aan de regels van de Elite/Toughest TOUR. Het niet naleven van de regels kan leiden  tot diskwalificatie.

Wanneer men zich niet houdt aan de regels tijdens de race, kan het voorkomen dat een vrijwilliger van de organisatie de deelnemer uit de race haalt. De deelnemer dient hier naar te luisteren. Overtredingen kunnen leiden tot schorsing van de hele Toughest TOUR. Onderstaand de regels m.b.t. de Tour  hier.

Obstakels

Alle obstakels moeten genomen worden zoals voorgeschreven. Tijdens de race zijn er vrijwilligers aanwezig bij de obstakels die hiertoe aanwijzingen zullen geven, welke moeten worden opgevolgd.

Straf-rondes

Bij een aantal obstakels is ruimte voor straf-rondes. Het moeten lopen van starfrondes komt in de volgende gevallen voor:

1) deelnemer kiest er voor om een obstakel niet te nemen of niet af te maken, maar kiest voor een straf ronde

2) deelnemer faalt in het op de juiste manier nemen van een obstakel en mag in plaats daarvan een straffronde doen. De vrijwilligers bij het obstakel bepalen of men de obstakel volgens de regels neem ten bepalen zodoende ook of men een starfronde moet gaan doen. Protesten hierover kunnen alleen naderhand worden ingediend. Tijdens de race moet men de instructies van de vrijwilliger opvolgen.

NB Men moet ten aller tijden het obstakel eerst hebben aangeraakt voordat men aan een strafronde begint.

NB Voor Elite geldt: alle obstakels moeten eerst met de uiterste inzet geprobeerd worden. Je kan een Elite race wel vobrengen zonder alle obstakels te hebben afgerond, maar er moet wel volledige intentie zijn geweest.  Er bestaat wel een risico om alsnog gediskwalificeerd te worden.

Fast Lane (Snelle strook)

Bij sommige obstakels is er een zogeheette ‘ Fast Lane’ .  Dit concept en geeft de deelnemer nog een mogelijkheid om tijd te winnen via deze speciale route bij een aantal geselecteerde obstakels. Deze obstakels zijn duidelijk aangegeven met ‘ Fast Lane’ en de vrijwilligers bij deze obstakels zullen terplekke duidelijke begeleiding geven. Er kunnen zich de volgende situaties voordoen:

  1. De deelnemer kiest voor Fast Lane, redt het en krijgt  een verkorte route door het parcours (slat een paar extra obstakels over).
  2. De deelnemer kiest voor Fast Lane, maar redt het niet, dan volgt er een strafronde en daarna vervolgd de deelnemer de race over het normale parcours.
  3. De deelnemer kiest voor de normale route, het lukt en gaat ook verder over de normale route.
  4. De deelnemers kiest voor de normale route, dit lukt niet, de deelnemer moet een strafronde lopen en vervolgt over de normale route
  5. De deelnemer kiest er voor om een obstakel niet te doen, deelnemer moet een strafronde maken en vervolgt de race via de normale route

 

 

 

Fastlane koncept-01

Maar een poging

Bij sommige obstakels geldt ‘ one try only’ . Dit is geintroduceerd in om wachtrijen te voorkomen. Bij obstakels waar dit voor geldt staat dit duidelijk aangegeven en de vrijwilligers terplekke zullen dit begeleiden. Wanneer men het obstakel niet in 1 poging haalt, moet men een strafronde maken.

 

toughest rules 2018

This website uses cookies. By exploring Toughest.se, you accept our usage of cookies. Learn more

Accept cookies