Toughest LAB

Har du alltid sagt att du ska göra ett Toughest, men behöver träna upp dig först?

Nu har du chansen! Vi erbjuder nu MEDLEMSSKAP på Toughest LAB.

Ett koncept med träning både inomhus och utomhus. Vi har träning individuellt och i grupp med inspirerande och erfarna tränare. Det som framförallt genomsyrar vår träning är att vi tillsammans gör allt för att utmana oss och överkomma våra hinder genom funktionell, utmanande och kul gruppträning.

I medlemskortet ingår:

  • Utomhuspass och pass inne på LAB
  • Workshops
  • Förhandsplatser till tävlingar och event på LAB
  • Första 50 årsmedlemmar får Toughest hoodie (gäller t.om. 01-02-2016)

Kostnad:

6 månader 600kr/mån (3600kr)

12 månader 500kr/mån (6000kr)

Uppvisande av giltigt studentkort ger 100kr rabatt/månad.

Hela kostnaden för medlemsskapet betalas vid köptillfället via kort eller faktura. Det går att dela upp betalningen månadsvis via fakturering.

 

DU KÖPER DITT MEDLEMSSKAP PÅ TOUGHEST LAB.

Toughest LAB är oftast bemannat:

Vardagar 09-16 eller under träningstid

Vattenverksvägen 44, Malmö

Bra att veta

  • Toughest LAB har inga fasta öppettider utan erbjuder endast träning på utsatta tider. Läs mer om vårt utbud. Boka ett pass här.
  • Medlemmar och innehavare av 10-kort måste boka pass genom hemsidan som tidigare. Uppge koden: PREPAID samt ha med ditt medlemsskort alt. 10-kort när du kommer till träningen. Har du inte ditt medlemsskort med dig så har tränaren rätt att neka dig till träning.

Friskvårdsbidrag

Medlemskap på Toughest LAB går under friskvårdsbidraget. Uppvisa kvittot till arbetsgivare och erhåll pengar på kontot.

Medlemmsvillkor

§1 Medlemskap

Medlemskapet hos Toughest Training är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att uppvisa sitt medlemskort till ansvarig instruktör. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på passen, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Toughest Training vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Toughest Training går till folkbokförd adress.

§2. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

§3. Kontantbetalning

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående. Samt en administrativ avgift på 100 kr.

§4. Betalning via faktura

Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift på 159 kr inkl. moms tillkommer på samtliga fakturor. Toughest Training förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§5. Avtalstid och uppsägning

Medlemsskap upphör automatiskt om de inte förnyas. Det kan ta upp till två veckor att få ett nytt medlemsskort så vi rekommenderar att man förnyar sitt medlemsskap minst en månad innan det upphör att gälla.

§6. Prisändringar

Månadsavtalet är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§7. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Toughest Trainings aktiviteter.

§8. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Om medlem utesluts p.g.a. regelbrott förbehåller sig Toughest Training att ta ut en skälig ersättning i form av 1 500 kr.

§9. Dopning

Toughest har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§10. Praktiska ändringar

Toughest förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Toughest förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§11. Personuppgifter (PUL)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Toughest kommer detta att meddelas av Toughest. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.